گیزمگ،بیمارستان کودکان فیلادلفیا،ابوالفضل دوست پرست ترشیزی، انجمن ژنتیک ایران،

31 شهریور 1398

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد.

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد. دانشمندان آمریکایی با همکاری “ابوالفضل […]