سخنرانان کلیدی، کنگره ژنتیک،اردیبهشت 97

8 ژانویه 2018

مشخصات سخنرانان سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران (23-25 اردیبهشت 97)

Ann E.Murray : وی پروفسور زیست سلولی مولکولی در دانشگاه Humboldt-Universität zu Berlin می باشد. […]