تولید داروی گیاهی، درمان پارکینسون، انجمن ژنتیک ایران

20 مرداد 1398

تولید داروی گیاهی برای درمان پارکینسون

توسط محققان کشور انجام شد؛ تولید داروی گیاهی برای درمان پارکینسون محققان با انجام طرحی […]