انجمن علمی ژنتیک ایران، تراریخته، ذخایر ژنتیک روز ملی، ذخایر ژنتیکی،محصولات تراریخته،محمود تولایی

20 آوریل 2019

رییس انجمن ژنتیک بهره‌برداری علمی از ذخایر ژنتیک را موجب تقویت اقتصاد دانش بنیان دانست

نشست تخصصی روز ملی ذخایر ژنتیک برگزار شد رییس انجمن ژنتیک بهره‌برداری علمی از ذخایر […]