انجمن ژنتیک ایران- اطلاع‌رسانی کنگره، همایش و رویدادها
مجموعه کارگاه‌های آشنایی مقدماتی با بیوانفورماتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/20 | 
آموزش بیوانفورماتیک
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ژنتیک ایران:
http://genetics.ir/find-1.62.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب