انجمن ژنتیک ایران- اطلاع‌رسانی کنگره، همایش و رویدادها
دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/9 | 
دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

زمان برگزاری: ۳ و ۴ اسفند

 دارای امتیاز بازآموزی

مکان برگزاری: سالن همایش بیمارستان فرهیختگان

 روابط عمومی بیمارستان فرهیختگان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ژنتیک ایران:
http://genetics.ir/find-1.62.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب