24 مهر 1398

کارگاه نگارش علمی مقالات

کارگاه نگارش علمی مقالات توسط مدرس بین المللی از دانشگاه UPM مالزی در حاشیه اولین […]
17 مهر 1398

اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی ایران

اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی ایران در تاریخ 18 تا 19 آبان […]
6 مهر 1398

پردیس ابوریحان با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزار می نماید:

17 شهریور 1398

تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISPR/Cas 9