9 دسامبر 2012

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

به استحضار می رساند: هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان 2- 4 اسفند ماه  1391 […]
30 اکتبر 2012

تشکیل دومین جلسه هیئت رئیسه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای شاخه هیات رییسه در محل موسسه تحقیقات […]
24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391

این جلسه در محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور آقایان دکتر عباس […]
24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91

این جلسه در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان دکتر سیروس زینلی، دکتر مسعود هوشمند، […]