26 دی 1391

کارگاه عملی مبانی کشت سلول و استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی

به استحضار می رساند: کارگاه عملی مبانی کشت سلول  و استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی […]
19 آذر 1391

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

به استحضار می رساند: هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان 2- 4 اسفند ماه  1391 […]
9 آبان 1391

تشکیل دومین جلسه هیئت رئیسه شاخه جانوری انجمن ژنتیک ایران

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای شاخه هیات رییسه در محل موسسه تحقیقات […]
3 آبان 1391

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391

این جلسه در محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور آقایان دکتر عباس […]