7 اکتبر 2013

تشکیل ششمین شاخه انجمن ژنتیک با عنوان سلول‌های بنیادی

1
7 اکتبر 2013

شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران

1
16 سپتامبر 2013

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین […]
11 سپتامبر 2013

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

براین اساس انجمن ژنتیک ایران در جلسه مورخه 15/05/92 به بررسی موضوع پرداخت و درنتیجه […]