8 آبان 1392

ارتقای امتیاز عملکرد انجمن ژنتیک از 574.5 در سال 1390 به 1051.25 در سال 1391

انجمن ژنتیک ایران نیز با تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مستندات لازم مورد ارزیابی […]
15 مهر 1392

تشکیل ششمین شاخه انجمن ژنتیک با عنوان سلول‌های بنیادی

1
15 مهر 1392

شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران

1
25 شهریور 1392

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین […]