8 مارس 2015

کارگاه ” اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک “

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی . آموزشی معتبر در […]
3 مارس 2015

چاپ کتاب مباحث نوین در کشت بافت گیاهی

برای مشاهده جلد کتاب اینجا کلیک نمایید. 1
25 فوریه 2015

کسب عنوان انجمن برتر در سال 1392 توسط انجمن ژنتیک ایران

ضمن تبریک به اعضای محترم هیئت مدیره و دیگر اعضای انجمن متن تقدیرنامه کمیسیون انجمن […]
24 فوریه 2015

کارگاه بیوانفورماتیک

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور)در نظر […]