21 ژوئن 2015

سومین همایش ملی پروبیوتیک

برای مشاهده اطلاعات همایش به سایت www.probioticconference.ir مراجعه نمایید. 1
17 ژوئن 2015

مصاحبه خبرگزاری مهر با رئیس انجمن ژنتیک، دکتر محمود تولایی در ارتباط با فرایند شناسایی شهدا

فرایند شناسایی شهدا با کد ژنتیک/ تشخیص آسیبهای مولکولی در جانبازان رئیس انجمن علمی ژنتیک […]
12 ژوئن 2015

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن و پیام رئیس جدید انجمن ژنتیک

پیرو برگزاری جلسه مجمع انجمن مورخ 94/03/04 نتایج انتخابات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: […]
2 ژوئن 2015

سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

      پیرو جلسه هفته گذشته در ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع […]