12 خرداد 1394

سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

      پیرو جلسه هفته گذشته در ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع […]
27 اردیبهشت 1394

غرفه انجمن ژنتیک مستقر در جشنواره زیست فناوری و کنگره بیوتکنولوژی‎‎

باطلاع می رساند جهت عضویت یا تمدید عضویت خود در انجمن میتوانید به غرفه انجمن […]
16 اردیبهشت 1394

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ژنتیک ایران(نوبت دوم)

  بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن ژنتیک ایران دعوت می شود، در جلسه مجمع عمومی […]
1 اردیبهشت 1394

کارگاه آنالیز داده های ارمیک

شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت کارگاه داده های ارمیک را 19-21 اردیبهشت 94 برگزار می […]