31 اردیبهشت 1399

پیام برای عرض تسلیت

27 اردیبهشت 1399

دریافت کارت انجمن

  همراهان همیشگی انجمن ژنتیک ایران آن دسته از عزیزانی که ثبت نام خود را […]
30 فروردین 1399

گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی

27 فروردین 1399

گزارش دانشمندان حوزه ی آنتی بادی به کاخ سفید

عنوان: گزارش دانشمندان حوزه ی آنتی بادی به کاخ سفید خلاصه: دانشمندان در مورد تست […]