23 دی 1394

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

سر فصل های کارگاه: مقدمه ای از ریزRNAها ( بیوژنز و عملکرد) آشنایی با نرم […]
21 دی 1394

شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد.

 شماره پاییز فصلنامه ژنتیک نوین منتشر شد. برای دیدن این شماره به این آدرس مراجعه […]
19 دی 1394

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر 15 بهمن ماه 1394 برگزارکننده: معاونت پژوهشی جهاد […]
13 دی 1394

نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران

به استحضار می رساند «نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران» توسط پژوهشگاه […]