13 سپتامبر 2016

در حوزه ذخایر ژنتیکی، ایران جایگاه رفیعی در دنیا دارد

 دکتر جواد مظفری در برنامه “گفت وگوی علمی” رادیو گفت وگو در خصوص ذخایر ژنتیکی […]
10 سپتامبر 2016

تولید داخلی داروهای سرطان و ام اس به کمک بیوتکنولوژی

 معاون ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: با استفاده از فناوری […]
4 سپتامبر 2016

اولین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی

  1
3 سپتامبر 2016

شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت برگزار می کند

 شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت در نظر دارند از تاریخ 14 لغایت 31 […]