19 مرداد 1395

انجمن بیوانفورماتیک ایران برگزار می کند …

 کلیه اعضای محترم آن انجمن در صورت ثبت نام و شرکت در این سری کارگاهی […]
18 مرداد 1395

فن بازار داتفام

www.datfam-techmart.com  1
9 مرداد 1395

West asia cancer conference (wacc)

  1
5 مرداد 1395

چرا ما باید عرصه آزمون و خطای محصولات تراریخته کشورهای غربی باشیم؟

 سلامت نیوز: محصولات دستکاری شده ژنتیکی تراریخته و سلامت آنها چند سالی است که پایش […]