14 آگوست 2017

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران بدینوسیله […]
2 آگوست 2017

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

 دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان ((26 الی 28 مهر ماه […]
2 آگوست 2017

تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA

 همراهان محترم انجمن ژنتیک ایران مجموعه ای علمی در راستای تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به […]
2 آگوست 2017

دومین دوره برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت

 ‍ ⚛️شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، […]