1 شهریور 1396

جشنواره فیلم سلامت از 1 الی 5 شهریور ماه 96 در سالن سینمایی پردیس چارسو

 حضور انجمن ژنتیک ایران برای دومین سال پیاپی در جشنواره فیلم سلامت این جشنواره از […]
23 مرداد 1396

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه انجمن ژنتیک ایران بدینوسیله […]
11 مرداد 1396

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان

 دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی سرطان پستان ((26 الی 28 مهر ماه […]
11 مرداد 1396

تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA

 همراهان محترم انجمن ژنتیک ایران مجموعه ای علمی در راستای تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به […]