20 شهریور 1396

تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما انتصاب شایسته شما را به دبیری شورای عالی ایمنی […]
20 شهریور 1396

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.

 دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی براساس مصوبه هیات وزیران دولت هشتم به تصویب رسید و […]
20 شهریور 1396

دومین کنگره بین المللی و دواردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران

 http://cong2017.isro.org.ir/?cat=33&lang=fa 1
7 شهریور 1396

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی شروع به کار کرد.

 همراهان همیشگی انجمن ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران در حاشیه همایش بیوتکنولوژی همراه شما می […]