22 دسامبر 2018

کسب رتبه A انجمن ژنتیک ایران

1
21 اکتبر 2018

دومین سمپوزیوم ملی کریسپر

    دومین سمپوزیوم ملی کریسپر با همکاری انجمن ژنتیک ایران هفتم  آذر 97 پژوهشگاه […]
20 اکتبر 2018

دریافت کارت عضویت

1
17 اکتبر 2018

سمپوزیوم یک روزه تازه های استئوپروز

1