30 شهریور 1398

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی دکتر مسعود سلیمانی، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان خون شناسی ایران […]
17 شهریور 1398

تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISPR/Cas 9

17 شهریور 1398

دوازدهمین دوره آموزشی کشت بافت گیاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

13 شهریور 1398

کارگاه روش های تجزیه دستگاهی