28 دی 1389

بیماری‌های ژنتیک پوست

گزارش سمینار ژنتیک بالینی بیماری‌های ژنتیک پوست   شصتمین سمینار ژنتیک بالینی با موضوع بیماری‌های ژنتیک […]
28 دی 1389

بیماری‌های نقص سیستم ایمنی و نواقص ژنتیکی مرتبط با آنها

گزارش سمینار ژنتیک بالینی   بیماری‌های نقص سیستم ایمنی و نواقص ژنتیکی مرتبط با آنها   بیماری […]
28 دی 1389

آتاکسی فردریش

شصت و یکمین سمینار ژنتیک بالینی   آتاکسی فردریش   آتاکسی فردریش موضوع شصت و یکمین سمینار […]
28 دی 1389

نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی بیماری های نادر

نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی بیماری های نادربرگزار شد   روز نهم اسفند ماه 88 همایش […]