18 ژانویه 2011

بیماری‌های نقص سیستم ایمنی و نواقص ژنتیکی مرتبط با آنها

گزارش سمینار ژنتیک بالینی   بیماری‌های نقص سیستم ایمنی و نواقص ژنتیکی مرتبط با آنها   بیماری […]
18 ژانویه 2011

آتاکسی فردریش

شصت و یکمین سمینار ژنتیک بالینی   آتاکسی فردریش   آتاکسی فردریش موضوع شصت و یکمین سمینار […]
18 ژانویه 2011

نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی بیماری های نادر

نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی بیماری های نادربرگزار شد   روز نهم اسفند ماه 88 همایش […]
18 ژانویه 2011

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و پیشگیری از بیماری های ارثی

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج به میزان 80 درصد از بروز بیماریهای ارثی پیشگیری می […]