31 می 2013

سمینارهای ماهیانه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران

سمینارهای ماهیانه انجمن که از سال 1382 تا کنون با همکاری انجمن ژنتیک پزشکی با […]
31 می 2013

فصلنامه ژنتیک نوین

  فصلنامه ژنتیک نوین از سال 1382 دارای امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات […]
31 می 2013

ماهنامه پیام

ماهنامه پیام حاوی خبرها و تحلیل‌ها درباره مسائل روز ژنتیکی و اطلاعات مربوط به شاخه‌های […]
31 می 2013

سمینار منطقه ای (کشورهای منطقه )ژنتیک در طب بالینی

  انجمن ژنتیک ایران یکی از حامیان سمینار منطقه ای ژنتیک در طب بالینی بود. […]