16 سپتامبر 2013

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین […]
11 سپتامبر 2013

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

براین اساس انجمن ژنتیک ایران در جلسه مورخه 15/05/92 به بررسی موضوع پرداخت و درنتیجه […]
10 سپتامبر 2013

نشست روسای انجمن‌های علمی با جناب آقای دکتر توفیقی

متن سخنرانی جناب آقای دکتر توفیقی: دکتر توفیقی در جمع انجمن‌های علمی: در نظام تصمیم‌سازی […]
10 سپتامبر 2013

انتخابات هیئت رئیسه شاخه ریزسازواره‌ها

1- آقای دکتر مجید صادقی زاده 2- آقای دکتر باقر یخچالی 3- آقای دکتر محمد […]