11 ژانویه 2014

فراخوان پس دکترای ژنتیک پزشکی (Post Doc)

از علاقمندان تقاضا می شود تا حضوراً مدارک خود را به این مرکز تحویل نمایند. […]
14 دسامبر 2013

سمپوزیوم پروتئوم کروموزوم y انسانی

یادواره زنده یاد دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در تاریخ 19/10/92 برگزار نماید این […]
1 دسامبر 2013

آیین نامه عضویت حقوقی در انجمن ژنتیک ایران

تعریف عضویت اعضای حقوقی: سازمان ها، موسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که در زمینه های […]
27 نوامبر 2013

راه اندازی سامانه گردشگری علمی کشور

در بین دانشجویان، متخصصان و اعضای محترم هیأت علمی و ترویج آن در بین عموم […]