1 فوریه 2015

تهیه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران

اعضای هیئت رئیسه شاخه اولین خبرنامه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران را در پاییز […]
1 فوریه 2015

گزارش برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با ژنتیک و زیست فناوری برای دانش آموزان

با توجه به اهمیت علم ژنتیک و کاربرد زیست فناوری در زندگی روزمره، آشنایی نسل […]
1 فوریه 2015

معرفی شاخه دانش آموزی و دانشجویی

شاخه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران در خرداد ماه سال 1393 برای تحقق […]
1 فوریه 2015

اعضای هیئت رئیسه شاخه ی دانش آموزی و دانشجویی

  بنا به تاکید هیئت محترم مدیره انجمن ژنتیک ایران بر نقش مهم و برجسته […]