23 سپتامبر 2015

استخدام در دبیرخانه اجرایی کنگره چهاردهم ژنتیک

با توجه به برگزاری دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران مورخ 1 […]
23 سپتامبر 2015

انجمن ژنتیک ایران

  جایزه ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک مفتخر است که در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود […]
22 سپتامبر 2015

اولین مدرسه فناوری های نوین

شرکت زیست تدبیرگران آسیا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اولین مدرسه فناوری […]
9 سپتامبر 2015

فراخوان دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

باطلاع میرساند دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران مورخ 1تا3 خرداد […]