29 ژانویه 2017

“آپتامرها، جایگزین مناسب آنتی بادی ها در تشخیص ودرمان”

“آپتامرها، جایگزین مناسب آنتی بادی ها در تشخیص ودرمان” 19 اسفند ماه 1395 بدینوسیله به […]
28 ژانویه 2017

کارگاه آموزشی کاربردنرم افزارR در تجزیه تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت برای نخستین بار در کشور

 عضو هئیت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران درگفتگوی اختصاصی با خبرنگارگروه استان های باشگاه […]
24 ژانویه 2017

دوازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی: miRNA-seq در روزهای 10 و 11 اسفند ماه 1395

 دوازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی- miRNA-seq دوازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی: […]
24 ژانویه 2017

یازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی: RNA-seq در روزهای 27 و 28 بهمن ماه 1395

 یازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی- RNA-seq یازدهمین کارگاه نسل های جدید توالی یابی: […]