گزارش کارگاه کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت

انتخابات شاخه های انجمن ژنتیک ایران
22 فوریه 2017
مشخصات کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره شاخه‌های انجمن
1 مارس 2017

گزارش کارگاه کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت

 کارگاه کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت با حضور پرشور شرکت کنندگان ( اعضای محترم انجمن ژنتیک ) در تاریخ 8 اسفند 95 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.

همچنین با توجه به فرم های نظرخواهی از شرکت کنندگان بالغ بر 90 درصد از کیفیت کلی کارگاه و برگزاری از رضایت کافی برخوردار بودند.

تلاش بی وقفه مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر زهراوی و حضور فعالانه ایشان در برگزاری کارگاه قابل تقدیر و تشکر می باشد.

با توجه به استقبال شرکت کنندگان،در صورت تمایل می توان کارگاه دیگری در زمینه R نیز برگزار شود.

1

دیدگاه ها بسته شده است