کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

طراحی دارو مبتنی بر ساختار
9 خرداد 1398
کتابچه سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
9 خرداد 1398

کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، 1 الی 3 خرداد ماه 1395

برای دانلود کتابچه اینجا را کلیک کنید

 

دیدگاه ها بسته شده است