کارگاه های حاشیه سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

شرکت زیست فناوری کوثر
12 نوامبر 2017
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
26 دسامبر 2017

کارگاه های حاشیه سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

کارگاه های درج شده 3 روز قبل از کنگره ژنتیک در تاریخ 20 الی 22 اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد
.جهت اطلاعات بیشتر : geneticscongress.com
کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی می باشد
. جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنگره با شماره 82884745 تماس حاصل فرمایید.1

دیدگاه ها بسته شده است