کارگاه ” اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک “

چاپ کتاب مباحث نوین در کشت بافت گیاهی
3 مارس 2015
تبریک سال نو
15 مارس 2015

کارگاه ” اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک “

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی . آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد
از تاریخ 20 لغایت21 اسفند ماه 93 دومین دوره کارگاه تئوری و عملی ” اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک ” را برگزار نماید.
لینک خبری:
http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=166
زمان:
20 و 21 اسفند ماه 93

محل اجرا:
آزمایشگاه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران

تلفن ثبت نام:
66954324ـ021
64112449ـ021

 برای مشاهده پوستر کارگاه اینجا کلیک نمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است