تبریک سال نو
1 اردیبهشت 1394
مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ژنتیک ایران(نوبت دوم)
1 اردیبهشت 1394

کارگاه آنالیز داده های ارمیک

شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت کارگاه داده های ارمیک را 19-21 اردیبهشت 94 برگزار می نماید. مهلت ثبت نام تا 15 اردیبهشت می باشد.

برای ثبت نام به این آدرس مراجعه نمایید:irmolmednet.ir  

تلفن:66954324-021

1

دیدگاه ها بسته شده است