هم اندیشی حفظ ذخایر توارثی ایران

دستاوردی دیگر از دانشمندان متعهد کشور در زمینه زیست فناوری پزشکی
28 ژانویه 2013
انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران
7 می 2013

هم اندیشی حفظ ذخایر توارثی ایران

به استحضار می رساند: هم اندیشی خفظ ذخایر توارثی ایران با حضور جمعی از اساتید، متخصصان و صاحب نظران در روز سه شنبه مورخ 01/12/91 در انستیتو پاستور ایران برگزار شد.

1

دیدگاه ها بسته شده است