نشست تخصصی به مناسبت گرامیداشت روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران