نشست بیوتکنولوژی و چالش‌های آن

تصمیمات هیات رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک
19 ژانویه 2011
نشست هیات مدیره انجمن ژنتیک با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست
19 ژانویه 2011

نشست بیوتکنولوژی و چالش‌های آن

نشست بیوتکنولوژی و چالش‌های موجود در تاریخ 26 دیماه 87 با حضور آقایان دکتر اکبری و دکتر افراز به ترتیب رییس و عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک و آقایان دکتر قره یاضی و دکتر ملبوبی رییسان انجمن های بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی و جمعی از صاحبنظران این حوزه‌ها در محل خبرگزاری مهر تشکیل شد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبری در این نشست پیرامون مسایل مربوط به بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته گفت: روند علم از سیر تکاملی خود به سطوح بالاتری عبور می کند و هم اکنون در این مرحله قرار دارد و غنی سازی یک محصول از طریق ژن توانایی هایی است که دانشمندان در عصر حاضر کسب کرده اند البته در سیر تکاملی طبیعت نیز این تحولات ژنتیکی، نوترکیب شدن و دست ورزی وجود داشته و دارد و دانشمنداناز طریق بیوتکنولوژی تنها آن را تسریع کرده اند. رییس انجمن ژنتیک در ادامه افزود: قدرتی که بشر با شناسایی دانش ساخنمان ژن و خواص تک تک آنها کسب کرده، فراز بزرگی از از تاریخ علم بشر را رقم زده است و هر کشوری که به قافله ژنتیک نوین و بیوتکنولوژی وارد نشود خودش عقب می‌ماند.

وی افزود: هیچ کس نمی‌تواند بگوید بیوتکنولوژی بد است شکل درست برخورد با این فناوری همان است که در دولت‌های پیشرفته انجام می‌دهند که این کشورها بودجه های میلیاردی را صرف این موضوع می‌کنند.
اکبری با اشاره به موارد مخالفتی که برخی از مسئولین بویژه سازمان محیط زیست در مورد بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته انجام می‌دهند، اظهار داشت: موضوعی که مطرح می‌شود این است که ” استفاده از گیاهان تراریخته تولید شده در کشور، ورود ژن به موجود، اثرات این ژن بیگانه و رهاسازی آن در محیط اثراتی را ایجاد می کند که آگاهی از آنها وجود ندارد. بنابراین باید اقدامات ایمنی بالایی را در این خصوص ایجاد کرد .

1

دیدگاه ها بسته شده است