معرفی کتاب: جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI

استخدام در دبیرخانه اجرایی کنگره چهاردهم ژنتیک
4 مهر 1394
چگونگی‌ تشخیص هویت شهدای گمنام در رادیو تهران
4 مهر 1394

معرفی کتاب: جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI

کتاب جستجوی اختلالات ژنتیکی در NCBI توسط فضل اله میرزائی نسب و میر ساعد میری نرگسی تالیف شده و انتشارات راز نهان آن را چاپ کرده است.

1

دیدگاه ها بسته شده است