مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران در سه شنبه 25/ 07/91
24 اکتبر 2012
مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه گیاهی انجمن ژنتیک ایران در روز دوشنبه 01/08/1391
24 اکتبر 2012

مصوبات جلسه هیئت رئیسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در روز سه شنبه مورخ 25/07/91

این جلسه در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان دکتر سیروس زینلی، دکتر مسعود هوشمند، دکتر محمد حسین قادریان و خانم دکتر فروزنده محجوبی برگزار شد.

دستور جلسه:
1- ارایه راهکار جهت عملیاتی نمودن اهداف پیشنهادی اعضای محترم هیئت رئیسه
2- تقسیم مسئولیت
3- تعیین تاریخ سمینارهای نیم روز

مصوبات جلسه:
ترویج فرهنگ استفاده از مشاوره ژنتیک به کمک انجمن و شهرداری (خانه سلامت): مصوب شد آقای دکتر قادریان پیگیری های مربوطه را انجام دهند و نتیجه را تا دوشنبه اول آبان ماه به سر کار جانم دکتر محجوبی اعلام کنند.
رسانه کردن بحث ژنتیک انسانی: مسئولیت تماس های اولیه جهت ارایه و اجرای برنامه های اموزشی و زنده در صدا و سیما به عهده آقای دکتر زینلی قرار گرفت.
ترویج علم ژنتیک به زبان ساده در سطح جامعه: مصوب شد که در صورت تایید هییت مدیره انجمن کتاب ترجمه شده توسط اقای دکتر هوشمند تحت عنوان کمکم کن ژنتیک را بفهمم که توسط دانشگاه نور دانش داوری شده و آماده برای چاپ می باشد پس از داوری توسط انجمن ژنتیک با هزینه اقای دکتر هوشمند و با لوگوی انجمن چاپ شود.
تهیه و ارایه دستورالعمل های استاندارد آزمایشگاهای ژنتیک:
مقرر شد خانم دکتر محجوبی پیش نویس نهایی دستورالعمل آزمایشگاهای سیتوژنتیک که توسط ایشان و خانم ها دکتر بهجتی و دکتر کریمی نژاد و اقای دکتر اکبری تهیه شده و توسط خانم دکتر محجوبی ویراستاری شده است را پس از تایید و مجوز هییت مدیره انجمن به مقامات ذیصلاح جهت استفاده و انتشار ارایه دهند ( موضوع جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول شد).

جلسات هم اندیشی و سمینار :
موضوعات ذیل جهت جلسات هم اندیشی پیشنهاد شد
مدیریت آزمایشگاه در بعد تشخیص و تحقیق در شرایط تحریم
اقدام ملی در زمینه ژنتیک پزشکی
ارزیابی ملی مهار بیماری های غربال گری
تعیین توالی با هزینه های بالا در تشخیص و تحقیق
استفاده بهینه از دانش اموختگان ژنتیک

1

دیدگاه ها بسته شده است