مجموعه کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» در روزهای 9 و 10 دی ماه برگزار خواهد شد.

سخنرانی دکتر مهدی زهراوی طی نشستی با محور محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم
10 دسامبر 2016
سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
20 دسامبر 2016

مجموعه کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» در روزهای 9 و 10 دی ماه برگزار خواهد شد.

 پژوهنده گرامی
به اطلاع می رساند مجموعه کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف» در روزهای 9 و 10 دی ماه برگزار خواهد شد.
شما با داشتن کارت معتبر عضویت انجمن ژنتیک می توانید از تخفیف 40 درصدی برخوردار شوید!

ثبت نام در :
www.techazma.com/workshop

1

دیدگاه ها بسته شده است