“مبانی و روشهای پیش بینی مبتنی بر ژنوم در دامهای اهلی” “Animal genome enabled predictions – Principles and Methods”

دومین دوره کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology)
12 جولای 2014
پوستر های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک
22 اکتبر 2014

“مبانی و روشهای پیش بینی مبتنی بر ژنوم در دامهای اهلی” “Animal genome enabled predictions – Principles and Methods”

 
کارگاه آموزشی تئوری و عملی “مبانی و روشهای پیش بینی مبتنی بر ژنوم در دامهای اهلی”
زمان: سه شنبه 15 مهرماه تا جمعه 18 مهرماه 1393 (4 روز)
مکان: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مدرسین: دکتر رستم عبداللهی آرپناهی و دکتر محمدحسین مرادی
ظرفیت: حداکثر 30 نفر (تا تکمیل ظرفیت کارگاه، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند)
هزینه ثبت نام:
عادی: یکصد و پنجاه هزار تومان
دانشجویی: یکصد و بیست هزار تومان
سهمیه ویژه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی (جمعا حداکثر 10 نفر) با ارائه معرفی نامه: هفتاد هزار تومان
توجه: برای استفاده از سمیه ثبت نام ویژه، معرفی افراد بصورت جمعی و طی یک نامه از سوی موسسه و مرکز انجام خواهد شد. در صورت معرفی افراد بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، انتخاب نهایی افراد با برگزارکنندگان خواهد بود.

توجه: لازم است شرکت کنندگان در طول برگزاری کارگاه، لب تاپ شخصی خود را به همراه داشته باشند.

گواهی شرکت در کارگاه: از سوی انجمن ژنتیک ایران و موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه به دو زبان انگلیسی و فارسی اعطا خواهد شد.

نحوه ثبت نام:
1- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به آدرس پست الکترونیکی کارگاه
2- واریز هزینه ثبت نام به شماره حساب جاری: 0018625318 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران (آدرس: تهران، خیابان انقلاب، تقاطع وصال شیرازی – کد شعبه: 186) به نام انجمن ژنتیک ایران (قابل پرداخت در تمام شعب بانک تجارت در سراسر کشور)
3- ارسال تصویر (اسکن) فیش واریز هزینه ثبت نام به آدرس پست الکترونیکی کارگاه
4- ارسال تصویر کارت دانشجویی (فقط برای ثبت نام دانشجویی الزامی است)
توجه: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس پست الکترونیکی کارگاه:
biotechnology@asri.ir

دریافت فرم شرکت در کارگاه

توجه: هیچگونه امکاناتی جهت اسکان شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده است.
کتاب: پیش از شروع کارگاه، نسخه پی دی اف کتاب “Genome-Wide Association Studies and Genomic Prediction” نوشته Cedric Gondro، Julius van der Werf و Ben Hayes (چاپ 2013) جهت مطالعه و آمادگی بیشتر به آدرس پست الکترونیکی فهرست نهایی شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.
توجه: به منظور کمک به حفظ محیط زیست:
در این کارگاه، تمام مواد درسی اعم از فایلهای ارائه اساتید، نرم افزارها، نمونه داده، فایلهای صوتی، ویدئویی و عکسها بر روی اینترنت با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته خواهد شد و هیچگونه مدرک کاغذی و/ یا CD و DVD به شرکت کنندگان داده نخواهد شد.

1

دیدگاه ها بسته شده است