سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

غرفه انجمن ژنتیک مستقر در جشنواره زیست فناوری و کنگره بیوتکنولوژی‎‎
12 خرداد 1394
اعضای هیئت مدیره
12 خرداد 1394

سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

 

 

 

پیرو جلسه هفته گذشته در ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع نقش انجمن های علمی در اجرایی سازی و ترویج نقشه جامع علمی کشور و سند ملی علوم و فناوری سلول های بنیادی که با حضور رئیس انجمن ژنتیک ایران برگزار گردید ، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور جهت اطلاع رسانی ارائه می شود.

برای مشاهده سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده سند جامع علمی کشور اینجا کلیک نمایید.

 

1

دیدگاه ها بسته شده است