سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

غرفه انجمن ژنتیک مستقر در جشنواره زیست فناوری و کنگره بیوتکنولوژی‎‎
17 می 2015
اعضای هیئت مدیره
12 ژوئن 2015

سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

پیرو جلسه هفته گذشته در ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع نقش انجمن های علمی در اجرایی سازی و ترویج نقشه جامع علمی کشور و سند ملی علوم و فناوری سلول های بنیادی که با حضور رئیس انجمن ژنتیک ایران برگزار گردید ، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور جهت اطلاع رسانی ارائه می شود.

برای مشاهده سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده سند جامع علمی کشور اینجا کلیک نمایید.

1

دیدگاه ها بسته شده است