سمینار بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز

برگزاری دومین همایش ” روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی”
6 آذر 1395
نقش اخلاق در ترجمه سخنران: جناب آقای دکتر مهدی افشار
6 آذر 1395

سمینار بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز

 سمینار بین المللی تاره های پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز 

25 و 26 آذر 95

با اعطای امتیاز بازآموزی

1

دیدگاه ها بسته شده است