سمینارهای ماهیانه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران

واگذاری مالکیت زمانی اقامت در هتل نسیم نوشهر
10 خرداد 1392
راه اندازی وب سایت جدید انجمن
10 خرداد 1392

سمینارهای ماهیانه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران

سمینارهای ماهیانه انجمن که از سال 1382 تا کنون با همکاری انجمن ژنتیک پزشکی با هدف آشناسازی جامعه پزشکی با پیشرفت های علم ژنتیک و خدمات بالینی و آزمایشگاهی توسط شاخه انسانی این انجمن ارائه می شود. تا کنون 50 سمینار آن در محل تهران – بیمارستان امام خمینی با عناوین مختلف بیماریهای ژنتیکی و راههای پیشگیری و درمان آنها برگزار شده است. 

1

دیدگاه ها بسته شده است