سمپوزیوم پروتئوم کروموزوم y انسانی

آیین نامه عضویت حقوقی در انجمن ژنتیک ایران
1 دسامبر 2013
فراخوان پس دکترای ژنتیک پزشکی (Post Doc)
11 ژانویه 2014

سمپوزیوم پروتئوم کروموزوم y انسانی

Poster Proteom

یادواره زنده یاد دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در تاریخ 19/10/92 برگزار نماید این برنامه به منظور ایجاد فضای مناسب تعامل و هم اندیشی علمی بین متخصصین برگزار خواهد شد. تلفن تماس: 23562177 پست الکترونیکی: rw@royaninstitute1

دیدگاه ها بسته شده است