سخنرانی های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنکره ژنتیک ایران

پوستر های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک
30 مهر 1393
پنجمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (از ژن تا پروتئین)
30 مهر 1393

سخنرانی های برتر در اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنکره ژنتیک ایران

سخنرانان برتر به شرح زیر انتخاب شدند:

پروانه محمودی

هادی درزی رامندی

حسین نورالهی

کیانوش ملک زاده

روشنک جزایری

حمیدرضا موذنی

محمد حسین مرادی*

رضا پیله چیان

مریم مشهوری وایقان*

 

* از افرادی که جوایز خود را دریافت نکرده اند تقاضا می شود با دبیرخانه انجمن تماس بگیرند.

1

دیدگاه ها بسته شده است