سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15 اکتبر 2016
پرونده‌ای در تشریح موضوع «تراریخته» و بررسی فقهی آن
22 اکتبر 2016

سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

موضوع سخنرانی : مثال هایی از کاربرد بیوانفورماتیک و داده کاوی در تحقیقات سرطان و آلزایمر

زمان : دوشنبه 26 مهر ماه 95 ساعت 10 الی 12

مکان : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری سالن اجتماعات شهید چمران طبقه همکف

دریافت اطلاعیه سخنرانی

1

دیدگاه ها بسته شده است