ریاست انجمن ژنتیک ایران بیان داشت: بخش عظیمی از سرمایه ژنتیک کشورمان مورد غفلت قرار دارد.

رئیس انجمن ژنتیک ایران: نیمی از سبد کالری غذایی ایرانی ها از تراریخته ها تامین می شود
5 آوریل 2017
کسب سه درصد درآمد بیوتکنولوژی جهان در یک برنامه 10 ساله
22 آوریل 2017

ریاست انجمن ژنتیک ایران بیان داشت: بخش عظیمی از سرمایه ژنتیک کشورمان مورد غفلت قرار دارد.

 دکتر محمود تولایی با اشاره به تنوع گیاهی بسیار زیاد در ایران عنوان داشت: در پهنه کوه های کهگیلویه و بویر احمد یک گنجینه ای از انواع گیاهان متنوع دارویی را مشاهد می کنید که همگی اینها حاکی از یک گنجینه بسیار غنی است که در اختیار داریم هر چند که بخش عظیمی از سرمایه ژنتیک کشورمان مورد غفلت قرار دارد.

برنامه صبح و گفت وگو در بخش سوم با موضوع ذخایر ژنتیکی و زیستی دکتر محمود تولایی ریاست انجمن ژنتیک ایران و شاهزاده فاضلی ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران روانه آنتن شد.

شاهزاده فاضلی در آغاز با اشاره به شرایط آب و هوایی و اقلیم های مختلف ایران گفت: با توجه به شرایط کشورمان، موجودات در ایران قابلیت هایی را دارند که در دنیا با عنوان تنوع ژنتیکی به خوبی از آنها یاد می شود.

وی افزود: این تنوع زیاد و بالا یک امکان و فرصتی را برای تولید بیشتر در حوزه غذا، انرژی و همچنین حفظ محیط زیست ایجاد می کند. تنوع ژنتیکی کشورمان به دلیل اقلیم های مختلف مورد توجه بوده و است.

ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درباره سابقه چمع آوری نمونه های زیستی در ایران عنوان داشت: از 80 الی 90 سال قبل نسبت به جمع آوری نمونه های زیستی اقدام شده بود و در بانک های متعددی در کشور جمع آوری می شده است اما نهادینه شدن و ماموریت گرا شدن آن و استاندارد شدن آن طبق مدل های بین المللی در سال های اخیر، شکل بهتری به خودش گرفته است که این باعث شده وضعیت مان در مقایسه با بانک های زیستی که در دنیا هستند، بهتر شود.

دکتر محمود تولایی در ادامه با بیان اینکه همه ذخایر با مصرف کاهش پیدا می کنند، گفت: تنها سرمایه ای که با بهره برداری گسترش پیدا می کند؛ ذحایر ژنتیک هستند.

وی افزود: وقتی یک گیاه یا بذر دارای صفت ویژه را که اجزای زیر سلولی و درون سلولی دارند را استفاده می کنیم یا یک گونه در حال انقراض را به سلول جدید منتقل می کنیم تا احیا شود، یعنی مجددا در دسترس بشر قرار می گیرد.

ریاست انجمن ژنتیک ایران با اشاره به تنوع گیاهی بسیار زیاد در ایران عنوان داشت: در پهنه کوه های کهگیلویه و بویر احمد یک گنجینه ای از انواع گیاهان متنوع دارویی را مشاهد می کنید که همگی اینها حاکی از یک گنجینه بسیار غنی است که در اختیار داریم هر چند که بخش عظیمی از سرمایه ژنتیک کشورمان مورد غفلت قرار دارد.

قابل ذکر است، برنامه “صبح و گفت وگو” از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 صبح از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.

1

دیدگاه ها بسته شده است