“12 اردیبهشت روز گرامیداشت مقام استاد”
17 اردیبهشت 1398
طراحی دارو مبتنی بر ساختار
17 اردیبهشت 1398

رمضان کریم

رسول خدا (ص) مي فرمايد:
کسی که (با اخلاص) ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته اش را مي آمرزد.

حلول ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما مبارک باد🦋
التماس دعا.

دیدگاه ها بسته شده است